دفتر مرکزی

آدرس : قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، کیلومتر دوم جاده باراجین، پارک علم و فناوری استان قزوین

تلفن های تماس : 02833650819 ، 02833656371

کد پستی : 3471991984

ارسال پیام به مدیریت

    ایمیل جهت همکاری Aliqasemi