تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان
تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان
شیر دامپ (شیر تخلیه توربو) شایگان
شیر دامپ (شیر تخلیه توربو) شایگان
شیر سلونوئید توربو
شیر سلونوئید توربو
دستگاه تست نشتی (لیک تستر)
دستگاه تست نشتی (لیک تستر)
رله ی حالت جامد اس اس آر (SSR)SOLID STATE RELAY
رله ی حالت جامد اس اس آر (SSR)SOLID STATE RELAY
اتوماسیون صنعتی و کاربرد های آن
اتوماسیون صنعتی و کاربرد های آن
تحقیقات شرکت شایگان برای مبدل های خودرو های هیبریدی
تحقیقات شرکت شایگان برای مبدل های خودرو های هیبریدی