دستگاه تست نشتی (لیک تستر)

دستگاه تست نشتی (لیک تستر)
۱۰ بهمن

دستگاه تست نشتی (لیک تستر) هوایی در اکثر صنایعی که قصد بررسی نشتی یک قطعه (محفظه) و همچنین نشتی قطعه بعد از سر هم کردن قطعات (اسمبل کردن) را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌ خصوص صنایعی که مشتری، آن قطعه را ملزم به رعایت استاندارد می‌کند. مانند ساپکو برای تمامی قطعه‌سازان ایران خودرو (مشتری: ایران خودرو، تولیدکننده: قطعه سازان). این دستگاه تست در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرویی، نفت، گاز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب