آشنایی با شرکتها و موسسات دانش بنیان

آشنایی با شرکتها و موسسات دانش بنیان
۱۳ فروردین

آشنایی با تعریف شرکت دانش بنیان و حمایت از آنها

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزار های مربوط تشکیل می شود.

ادامه مطلب