شیر سلونوئید (شیر کنترل توربو)

شیر سلونوئید (شیر کنترل توربو)
۲۵ فروردین

لینک خرید این محصول: خرید

شیر سلونوئید قطعه ای برای کنترل دور توربو شارژر می باشد. هنگامی که دور موتور بالا می رود و بالطبع حجم گاز اگزوز افزایش می یابد، حجم و سرعت گاز ورودی به توربین افزایش یافته و دور توربین بالا می رود، افزایش دور ممکن است به حدی زیاد شود که برای توربو شارژر و پره ها خطرناک باشد. دریچه هدر رو که بر روی توربو شارژر تعبیه شده است برای کنترل دور توربین می باشد به این معنا که در زمانی که دور به کنترل و کاهش احتیاج دارد، این دریچه باز شده و از هدایت شدن آن به سمت پره جلوگیری می کند. به بیان دیگر با باز شدن این دریچه، بخشی از اگزوز بدون آنکه از توربین عبور کند، از موتور خارج می شود. این چنین سرعت دوران توربین در سرعت های بالا هم در حد مجاز باقی می ماند.
در توربو شارژر EF7-TC محرک دریچه هدررو فشار مثبت میباشد این فشار که باعث تحریک دریچه هدر رو می شود از طرف شیر سلونویید اعمال می گردد یعنی در زمان مورد نیاز شیر فشار مثبت را به دریچه هدر رو فرستاده و این دریچه فشار را تبدیل به حرکت کرده و باعث هدایت جریان به مسیر خروجی توربین می گردد. طریقه عملکرد این دریچه به این صورت است که که شیر دریچه هدر رو دارای یک دیافراگم و دو محفظه می باشد، یکی از محفظه ها به هوا ارتباط دارد و دیگری توسط یک سر شیلنگی که با لوله لاستیکی و یک بست به شیر سلونویید متصل می گردد. با اختلاف فشاری که بین این دو محفظه ای که دیافراگم بین آن قرار دارد ایجاد می شود، دیافراگم و به تبع آن رابط و بازوی دریچه حرکت کرده و دریچه باز می شود.

ادامه مطلب