شیر سلونوئید توربو

شیر سلونوئید توربو
۲۵ فروردین

شیر سلونوئید توربو (شیر کنترل) قطعه ای برای کنترل دور توربو شارژر می باشد. هنگامی که دور موتور بالا می رود و بالطبع حجم گاز اگزوز افزایش می یابد. حجم و سرعت گاز ورودی به توربین افزایش یافته و دور توربین بالا می رود. همچنین افزایش دور ممکن است به حدی زیاد شود که برای توربو شارژر و پره ها خطرناک باشد.

ادامه مطلب