تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان

تولید دستگاه مولتی اسپیندل توسط شرکت شایگان
۱۰ اردیبهشت

در حال حاضر انجام عملیات باز و بست پیچ در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی کشورمان با استفاده از تجهیزاتی انجام می‌شود که تنظیم گشتاور، سرعت، درجه و جهت چرخش پیچ در هر مرتبه از انجام عملیات با استفاده از نیروی انسانی انجام می‌پذیرد و بر همین اساس احتمال بروز خطا و عدم یکسان بودن قطعات تولیدی بسیار زیاد و اجتناب ناپذیر است.

ادامه مطلب